به گزارش دز امروز، خودروهای موجود در منطقه آزاد اروند بین ۵۳ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.

25547_609