روز گذشته بر اثر ازدحام حجاج در منطقه منا در مکه مکرمه بیش از ۱۰۰۰ نفر از حجاج کشته و صدها تن دیگر نیز زخمی شدند. در این فاجعه تعدادی از زائران ایرانی نیز به همراه زائیران دیگر کشور ها به دیار باقی شتافتند.

آیکن دانلود