این سخن رئیس بانک مرکزی ایران است: تقریبا هیچ چیز از برحام عاید ایران نشده است. [لینک]

بعد از دو سال تلاش بی وقفه مسئولین برای چانه زنی با کفار و عقب نشینی های تحقیر کننده که مورد رضایت مقام معظم رهبری هم نبوده است و همچنین تبلیغات گسترده و نشان دادن آن به عنوان یک موفقیت بزرگ. امروز رئیس بانک مرکزی در سخنانی صریح و آشکار می گوید تقریبا هیچ چیز عاید ایران نشده است. هیچ چیز!

پس رئیس جمهور محترم تا کنون از روی کدام استناد حرف از برد برد می زد؟؟؟ از روی کدام استناد جناب آقای روحانی عزیز برجام را یک پیروزی بزرگ می نامید؟ چگونه و چرا و بر اساس کدام استناد برجام را آفتاب تابان معرفی کردند؟

چه کسی راست می گوید؟ رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی یا رئیس بانک مرکزی؟ حالا در مقابل مقام معظم رهبری چه چیزی برای گفتن دارید؟ به مردم ایران و به حضرت صاحب الزمان و به مادران شهدا و کسانی که در راه عزت ایران عزیز جان های خودشان را فدا کردند چه حرفی دارید بگویید؟

DORUQ-359x450

 

خسارت محض

عجیب است از آقایان که مدام اصرار دارند مذاکرات هسته ای را یک موفقیت بدانند در حالی که خطوط قرمز نظام را زیر پا گذاشته اند.

مگر ما برای تصور یک هدف چقدر باید هزینه پرداخت بکنیم؟ متوقف کردن چرخه غنی سازی! تخریب این چرخه و بتون ریزی در قلب راکتور آب سنگین، تعطیلی کارخانه جات فرآوری هسته و بیکاری و معطل شدن بسیاری از دانشمندان هسته ای ما به خاطر رسیدن به کدام هدف بود؟

آیا سرانجام این برجام باید این باشد که رئیس بانک مرکزی گفت: تقریبا هیچ چیز عاید ایران نشده است؟

در پایان امیدوار هستیم که رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی نسبت به مذاکرات و ادامه روند تحقیر آمیز و زورگویی دشمنان در خصوص بازرسی از تجهیزان فن آوری هسته ای تجدید نظر کنند و دست اجانب را از سر مردم ایران کوتاه کنند.