دومین قسمت از بسته خبری «۶۰ثانیه با دزفول امروز» با رویکرد اطلاع رسانی منتشر شد. هر هفته این بسته خبری منتشر خواهد شد.با دزفول امروز به روز باشید.