به گزارش “دزفول امروز” روزهای گذشته موجی از گرد و خاک مناطق جنوب غرب کشور را فراگرفت.

دوربین خبرنگار دزفول امروز صحنه هایی از ساحل رودخانه دز واقع در شهرستان دزفول را به تصویر کشیده که در ادامه می بینید:

IMG_7895

IMG_7891

IMG_7897

IMG_7893

IMG_7896

IMG_7894