ابوالحسن صادقی پور گفت:در جشن گلریزانی که با حضور مسوولان محلی برگزار شد خیرین دزفول بخشی از هزینه مالی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را تقبل کردند .
وی با اشاره به کمک های انجمن حمایت از زندانیان دزفول افزود:در سال گذشته نیز خیرین دزفول افزون بر یک میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کردند و موفق به آزادی تعدادی از زندانیان شدند .
صادقی پور از خیرین خواست کمک های خود را در جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده هایی که به دلیل زندانی شدن سرپرست دچار مشکل شده اند اهدا کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۵۰ خانوار از سه شهر دزفول، شوش و اندیمشک تحت حمایت مالی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان دزفول هستند گفت: این انجمن به منظور کمک به خانواده زندانیان و در نتیجه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تشکیل شده است.
در ندامتگاه فجر دزفول بیش از دو هزارو ۷۰۰ زندانی از شهرهای دزفول ،شوش و اندیمشک نگهداری می شوند.

ایرنا