به گزارش دزفول امروز؛ مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی نوشت:

آقای عراقچی فرموده اند برادر آقای روحانی محتوای مذاکرات را با زبان رمز سرخه‌ای به تهران منتقل می کرده است.

حالا می توان فهمید کدام ساده دلی ها و خام اندیشی ها کار کشور را به اینجا رسانده است و مهم تر از آن، روشن می شود که چرا از ابتدا تا انتهای مذاکرات دست ما پیش دشمن رو بوده است!

 

انتهای پیام/