از روز گذشته شاهد فاز جدید اقدامات روانی یک جریان رسانه ای خاص برای ایجاد تفرقه قومی در استان خوزستان بودیم این جریان در ابتدا با یک سناریو مشخص رئیس مجمع نمایندگان خوزستان را تحریک کرده و از جملات ناآگاهانه وی جهت  تهییج یک قومیت بهره برداری می کند و در گام دوم با لفاظی سیاست تقابل قومی را در پیش می گیرد در این بین به نظر می رسد عده ای با هماهنگی قبلی خود را به عنوان قومیت مقابل جا زده و به جدال کلامی با این جریان می پردازند تا این بازی ساختگی ابعاد اجتماعی پیدا کند.
در این بین تمام کنش ها و واکنش های صورت گرفته به صورت گسترده از طرف دو گروه در شبکه های اجتماعی منتشر می شود و هر کدام به جای نقد یکدیگر به تمایزات قومی دامن می زنند تا بتوانند عقبه اجتماعی برای خود ایجاد کنند و فیتیله اختلاف قومی را بالا نگه دارند.
همین هفته گذشته بود که رهبرمعظم انقلاب در هشداری به نمایندگان مجلس فرمودند: دشمن در تلاش است تا گسلهای قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل به زلزله کند، بنابراین نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا این طراحی دشمن به نتیجه نرسد.
همانطور که رهبرمعظم انقلاب فرمودند گسل های قومی از جمله نقاط مورد توجه دشمن برای نفوذ و ایجاد زلزله های اجتماعی و سیاسی است مساله ای که در ماجرای فوق و برخی حوادث سال های گذشته در استان خوزستان شاهد آن بوده ایم که البته با هوشیاری مردم و مسئولین تاکنون دشمن در این راه موفقیتی حاصل نکرده است.
لکن به نظر می رسد در شرایطی که استان خوزستان به دلیل عدم معرفی استاندار وضعیت شکننده ای را در برخی از حوزه ها تجربه می کند جریانات فتنه انگیز فرصت را غنیمت شمرده و به ترکتازی در این میدان پرداخته اند لذا می بایست مردم و مسئولین زیربط نسبت به نقشه های شوم آن ها آگاهی لازم را داشته باشند تا از بروز اصطکاک های بی دلیل در فضای اجتماعی استان جلوگیری شود.
پی نوشت:
عده ای از فتنه گران خود را پشت سر نوجوانان قایم کرده اند….