به گزارش “دزفول امروز” حبیب الله آصفی صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول در محل دفتر امام جمعه دزفول شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغییر تقسیمات کشوری و مرز این شهرستان را مطلقا بی پایه، دروغ و موهوم عنوان کرد.

“معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول” پایگاه چهارم شکاری دزفول و دانشگاه جندی شاپور دزفول را بخش های جدایی ناپذیر و حق قطعی دزفول معرفی کرد و گفت: قول شرف می دهم تا لحظه ای که در دزفول هستم یک میلیمتر از خاک دزفول جدا نخواهد شد.

آصفی به اعضای شورای شهر و دیگر مسئولین تذکر داد که: این مسئله موضوعیت ندارد و جلسه ای نه در استانداری و نه با شهر همسایه در این خصوص تشکیل نشده که متاسفانه برخی مسئولین با مانور بر روی این شایعه باعث برانگیختن اعصاب مردم شدند.

فرماندار دزفول ضمن انتقاد از دستگاه هایی که باید به مردم امنیت و آرامش بدهند به شایعات دامن می زنند افزود: نماینده ها و هیچ مسئول دیگری قادر به تغییر مرز جغرافیایی بین دو شهرستان نخواهند بود و هم ما و هم شهر همسایه که از شایعات لطمه دیده ایم، بر سر قرارهای قبلی کارشناسی هستیم و با کارشناسی های لازمی که صورت خواهد پذیرفت، این مسئله برطرف و بدون شک یک میلیمتر از خاک دزفول جدا نخواهد شد.

وی در پایان به مسئولین توصیه کرد: در ماه رمضان که باید مردم با آرامش به عباداتشان بپردازند آرامش شهر و ذهن مردم را متشنج نکنید.

IMG_7937

IMG_7913

IMG_7945