به گزارش “دزفول امروز” مرکز آمار ایران قصد دارد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ را به صورت ترکیبی از مراجعه حضوری مأمور، خود اظهاری خانوارها به شیوه اینترنتی و تلفنی برای خانوار های غایب برگزار نماید.

زمان اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ یکشنبه ۹۵/۰۷/۲۵ لغایت پنج شنبه ۹۵/۰۸/۲۵ می باشد.

متقاضیان جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای سرشماری نفوس و مسکن می توانند تا تاریخ پنج شنبه ۲۵شهریور ۹۵ از طریق سایت ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ به نشانی:

http://S95.sci.org.ir

برای ثبت نام اقدام نمایند.

census_35-90_slideshow_5 census_slideshow_95_5 census_slideshow_95_4