به گزارش دزفول امروز حجت الاسلام عبدالهی در خطبه های امروز نمازجمعه سردشت گفت: جایگاه مساجد در اسلام از کارکردهای متنوع و گوناگونی از صدر اسلام مشخص می شود و برای رسیدن مساجد به اوج شکوفایی گذشته خود باید مسئولین و مردم دست به دست هم بدهند و وظیفه خود را در قبال آن انجام دهند.

امام جمعه موقت سردشت به مناسبت ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی با در نظر گرفتن فرمایشی از رهبر انقلاب در این باره بیان داشت: جمهوری اسلامی در زمینه حفظ قابلیت های دفاعی و امنیتی خود، آن هم در این فضای تهدیدی که دشمنان برایش به وجود می آورند هرگز تسلیم زیاده خواهی دشمن نخواهد شد.

عبدالهی با گرامیداشت روز جهانی مسجد ابراز داشت: طبق فرموده امام خمینی(ره)، مسجد سنگر اسلام است، حضور در آن اهمیت دارد و نباید آن را خالی گذاشت.

خطیب جمعه سردشت افزود: جایگاه مساجد در اسلام از کارکردهای متنوع و گوناگونی از صدر اسلام مشخص می شود و برای رسیدن مساجد به اوج شکوفایی گذشته خود باید مسئولین و مردم دست به دست هم بدهند و وظیفه خود را در قبال آن انجام دهند.

وی با ذکر حدیثی از امام رضا(ع) به بیان ویژگی های انسان مومن و باتقوا پرداخت و اظهار کرد: شخص مومن کسی است که هر جا خشمگین شود، خشم او را از مسیر حق جدا نمی کند و هر گاه خوشحال و شادمان شود، شادی اش را با گناه و مسائل باطل آلوده نمی نماید و وقتی در نزاعی پیروز شد، بیشتر از حق خود را از طرف مقابل مطالبه نمی کند.