به گزارش “دزفول امروز” شریعتی در گفتگو با خبرنگاران صدا و سیما و رسانه های جمعی دزفول اهداف سفر خود را بررسی مسائل و مشکلات، فرصت‌ها و چالش‌های شهرستان، بازدید از مناطق مختلف، دیدار با مردم و نخبگان همچنین بررسی موانع تولیدی سرمایه‌گذاری دانست و افزود: اهداف اصلی سیاست دولت یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.

IMG_9343

وی در ارتباط با مشکلات بیکاری، مازاد تولید محصولات کشاورزی و عدم وجود بازار مناسب در دزفول و شمال استان گفت: دزفول همانطور که به عنوان شهر ایثار و مقاومت شناخته و یک روز از تقویم به آن اختصاص داده شده، با اجرای طرح هایی که در آن اجرا شده و می شود به نسبت جمعیت خود، “شهر مقاومت و اقتصاد مقاومتی” در استان خوزستان و کشور خواهد شد و با جذب سرمایه گذاری های خوب و همت و پشتکاری که مردم عزیز و سرمایه گذاران و مسئولین محترم داشته اند، ما مواجه با رشد سرمایه گذاری، تسهیل موانع آن و برطرف کردن بیکاری هستیم که این ناشی از پتانسیل ها و ظرفیت ها، جغرافیا، تحصیلات و سواد مردم، تلاش ها پشتکار مردم و روحیه کار بین بخشی و همکاری با هم است که این شهر را به شهری نمونه برای جذب سرمایه گذاری، تولید و رشد مبدل می کند و ما هم تلاش می کنیم دزفول را که نماد مقاومت است، برای کشور نماد اقتصاد مقاومتی باشد.

همچنین حبیب اله آصفی معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول در تشریح پیامدهای حضور استاندار خوزستان ابراز داشت: بحث اساسی ما آشنایی بیشتر با سرمایه گذاری در بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی است. در دزفول فرصت هایی طلایی ایجاد شده که با حضور استاندار محترم گسترش پیدا خواهد کرد، اطمینان دارم دزفول در این زمینه سرآمد استان خواهد بود.
IMG_9348

حواشی:

گفتنی است حضور استاندار خوزستان در دزفول حاشیه هایی نیز در پی داشت ازجمله: تاخیر در ورود به دزفول، دعوت گزینشی از خبرنگاران رسانه های جمعی، لغو نشست خبری با اصحاب رسانه، عدم دیدار با مردم و نخبگان و نبود توجه کافی به مسائل فرهنگی نقاط ضعف دیدار شریعتی از دارالمومنین بود و در مقابل، حاضر شدن در ابتدای دوران مسئولیت و بدون دعوت (برخلاف رویه گذشته) از نکات مثبت قابل ذکر به شمار می رود.