به گزارش “دزفول امروز” استاندار خوزستان با حضور در دزفول ضمن بازدید از پروژه های تولیدی و توانمندی های این شهرستان در راستای اقتصاد مقاومتی و محصولات کشاورزی گفت: در صورت محقق شدن شرایط، مرز هوایی برای فرودگاه دزفول تخصیص می یابد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما پیرامون تخصیص مرز هوایی برای فرودگاه دزفول گفت: تخصیص مرز هوایی برای فرودگاه دزفول در کمیسیون مربوطه تصویب شده و شروطی گذاشته اند. موقتا از طریق فرودگاه اهواز طی دو یا سه سری محصولات دزفول را صادر می شود و بعد اگر شروط محقق شد و تخصیص مرز هوایی برای فرودگاه دزفول توجیه داشت این کار انجام شود. این مسئله با همکاری اداره کل امور مرزها و معاونت امنیتی امور مرزها همچنین با همکاری فرمانداری دزفول ظرف دو سه ماه بررسی خواهد شد تا زمانی که موافقت بشود بعد مجوز مرز هوایی فرودگاه دزفول را صادر می کنیم. دزفول با دارا بودن زمین های کشاورزی گسترده و مرغوب، آب مناسب و نیروی کار متخصص و مستعد، سالانه شاهد کشت محصولات زارعی مختلفی از قبیل گل های مریم و رز، میوه و سبزیجات و… می باشد که با توجه به کیفیت بالا و تولید فراوان این محصولات ارزشمند و موضوع ضرر و زیان کشاورزان در اثر خراب شدن مازاد تولید به علت نبود بازار مصرف کافی، توجه به مسئله ایجاد سازو کاری برای صادرات محصولات ذکر شده توسط فرودگاه دزفول باعث رونق اقتصادی منطقه و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.