به گزارش دزفول امروز؛ بر اساس اعلام یک منبع آگاه، در این پرونده به غیر از تخلفات صورت گرفته در بانک ملت، تخلفات عدیده دیگری نیز در یکی از بانک‌‌های دولتی کشور صورت پذیرفته است.

به گفته این منبع آگاه تاکنون معادل ۴۲۰۰ میلیارد ریال از منابع خارج شده به نفع شبکه فساد به بیت المال برگردانده شده است. در این بین مبلغ ۱۰۰۰میلیارد ریال مربوط به بانک ملت و ۳۲۰۰میلیارد ریال مابقی مربوط به یکی از بانکهای دولتی کشور میباشد.

یادآور می شود وجوه بانک ملت از محل سپرده های بانکی نبوده است بلکه از محل منابع بنگاههای دولتی و بخش عمومی بوده که به منظور مصارف خاص بصورت امانی در اختیار بانک ملت قرار داشته است.

چندی پیش علی رستگار و چند تن از معاونانش در بانک ملت، به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شدند.
منبع: مشرق