به گزارش “دزفول امروز” معاون عمرانی فرماندار دزفول روز گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان دزفول که در مصلی امام علی این شهر برگزار شد گزارشی از پروژه های عمرانی دستگاه های شهرستان ارائه داد.

عبدالحسین پوررکنی جمع اعتبارات شهرستان دزفول شامل ماده ۱۸۰، تملک، نفت و سایر را حدود ۴۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عنوان کرد که مبلغ ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معادل ۴۳٫۲% آن تحقق پیدا کرده و نسبت به سال ۹۳ که ۵۳٫۱% بوده، ۱۱ درصد کاهش داشته است.

معاون عمرانی فرمانداری گفت: علیرغم کاهش اعتبارات، خوشبختانه ۱۱ پروژه های راهسازی با حدود ۹۸ میلیارد تومان اعتبار شامل: محور ۴راه آوج به سیاه منصور، ۳راه بنوط تا خیبر، تعریض جاده شهر خیبر، تعریض جاده فضیلی تا ۳راه بنوط، تعریض و بازسازی منطقه روستای بوالحسن تا خرمیزان (معادل ۱۷ میلیارد تومان به طول ۵۱ کیلومتر که حدود ۳۰ کیلومتر آن تا مرحله بیس پیشرفت داشته است) در حال فعالیت هستند و اداره کل راه و شهرسازی استان علیرغم نبود اعتبارات، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان جهت محرومیت زدایی مناطق محروم شهرستان اختصاص داده است.

وی افزود: از هفته اول ماه رمضان عملیات اجرایی جاده پاشنه زاگرس از سه راهیی شهیون- سردشت به سمت روستای گوروی به طول ۳۰ کیلومتر با سقف اعتبار ۲۸ میلیارد تومان آغاز شد.

پوررکنی خاطر نشان کرد: علاوه بر اعتبارات ذکر شده، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها اختصاص داده می شود که این اعتبار در سال ۹۴ در شهر دزفول و ۸ شهر اقماری شهرستان مبلغ ۱۹ میلیارد تومان بوده و با در نظر گرفتن این ردیف، جمعا ۶۰ میلیارد تومان اعتبار سالیانه شهرستان می باشد که نیمی از آن تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: بنیاد برکت ۱۰ میلیارد تومان در ردیف های ساخت مدرسه، خانه عالم و مسجد در دو منطقه محروم شهیون و سردشت فعالیت داشته است.

پوررکنی همچنین از ورود یک ترانس مولد برق و تبدیل ایستگاه ۴۰۰ به ۶۰۰ ولت توسط اداره های برق و انتقال نیرو به مدار خبر داد که حدود ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون فرماندار تصریح کرد: از سال گذشته با پیگیری فرماندار و نماینده، ۶ ایستگاه ۱۳۲ برای شهرستان و یک ایستگاه ۴۰۰ برای شهر تعریف کردیم که جمع هزینه ۷ ایستگاه معادل ۹۰ میلیارد تومان می باشد و نیمه دوم سال ۹۵ تعدادی از آنها اجرایی می شوند.

پوررکنی با اشاره به اینکه فرماندار دزفول به علت حضور در جلسه ای با معاونت عمرانی وزیر کشور برای پروژه های عمرانی شهرستان در ماموریت به سر می برند، تاکید کرد: مدیران باید شخصا در جلسات فرمانداری شرکت و در صورت ماموریت یا مرخصی، جانشین خود را معرفی کنند.

DSC_1815.