به گزارش “دزفول امروز” در روز جمعه گذشته ساکنان روستاهای سنجر، حسین کلولی و دیونی دزفول شاهد افتتاح پروژه های طرح هادی و زیرسازی، بهسازی، آسفالت، جدول بندی و دفع آبهای سطحی معابر خود با حضور مسئولین شهری به مناسبت هفته دولت بودند.

گزارش تصویری این بهره برداری ها را در فضای صمیمی روستاهای دزفول در ادامه می بینید:

photo_2016-08-28_14-01-32 photo_2016-08-28_14-01-35 photo_2016-08-28_14-01-38 photo_2016-08-28_14-01-40 photo_2016-08-28_14-01-43 photo_2016-08-28_14-01-45