به گزارش “دزفول امروز” شورای عالی انقلاب فرهنگی  از برگزاری جلسه ۷۸۳م این شورا به ریاست دکتر روحانی خبر داد.
مطالبات رهبری، دستورکار نشست
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: دستور اصلی این جلسه مسائل مرتبط با حکم مقام معظم رهبری برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که امسال سال آخر این حکم است، بود.
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص محورهای مطالبات مقام معظم رهبری از شورا گفت: کارها و اقدامات صورت گرفته در کشور پیرامون موضوع علم و فناوری که با محوریت ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور پی گیری می شود یکی از بخش های این گزارش بود که توفیقات خوبی با پی گیری های این ستاد در زمینه نقشه جامع علمی حاصل شده است.
دکتر مخبر دزفولی گفت: در زمینه کاستی هایی که پیرامون مطالبات رهبر معظم انقلاب از شورا وجود دارد نیز مقرر شد این موضوع در جلسات آتی در دستور کار قرار گیرد.
تحول علوم انسانی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به موضوع علوم انسانی و گزارش رییس شورای تحول علوم انسانی و وزیر علوم در جلسه گفت: همکاری های مناسب بین شورای تحول علوم انسانی و وزارت علوم از اهم موارد مورد اشاره بود که در جلسه نیز درخصوص تسریع، تعمیق و وسیع تر شدن این اقدامات تاکید شد.
مهندسی فرهنگی
دکتر مخبر دزفولی گفت: در زمینه مهندسی فرهنگی نیز علی رغم تلاش های صورت گرفته و تصویب این سند جامع در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح مجدد آن و ابلاغ آن توسط رییس جمهور هنوز ستاد راهبری اجرای مهندسی فرهنگی تشکیل جلسه نداده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش مقرر کرد که در شهریور ماه و قبل از مهر اولین جلسه ستاد مهندسی فرهنگی تشکیل شود، گفت: امیدواریم با تشکیل این ستاد شاهد هم افزایی بهتر میان دستگاه های فرهنگی کشور برای پیشرفت در عرصه فرهنگ و رفع موانع موجود باشیم.
حمایت از نهادهای فرهنگی
وی اضافه کرد: در خصوص نهادهای گوناگون جبهه فرهنگی انقلاب و حمایت شورا برای تسهیل فعالیت های آنها نیز حدود ۱۵ نهاد مردمی که در عرصه ازدواج آسان، کاهش نرخ طلاق، مبارزه با اعتیاد و… فعال هستند مورد حمایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته اند و قرار شد این حمایت ها وسیع تر و با کیفیت بهتر مورد توجه قرار گیرد.
تصویب مناسبت های تقویم
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه از تصویب مناسبت های تقویم در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
وی افزود: تقاضاهای متعددی از جانب اقشار مختلف برای درج روزهایی با موضوعات گوناگون در تقویم پیشنهاد می شود که پس از درج در تقویم آن موضوع مورد توجه، گرامیداشت و تکریم قرار خواهد گرفت.
دکتر مخبر دزفولی گفت: مناسبت های تقویم هر سال پس از بررسی توسط شورای فرهنگ عمومی برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود.
مناسبت های مصوب شده جدید:
۷ فروردین: روز هنرهای نمایشی شامل تئاتر، سینما و مجموعه های مرتبط با آن نظیر تعزیه
۷ اردیبهشت: ایمنی و حمل و نقل
۲۵ اردیبهشت: پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی
۳۱ اردیبهشت: اهدای عضو، اهدای زندگی
۲۳ تیر: گفتگو و تعامل سازنده با دنیا
۲۲ مرداد: تشکل ها و مشارکت های اجتماعی
۱۵ مهر: روستا و عشایر
۲۱ اسفند: بزرگداشت نظامی گنجوی
۵ آذر: قیام مردم گرگان
۱۷ دی: بزرگداشت خاجوی کرمانی