رئیس بنیاد ملی گندمکاران خوزستان، رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان، خانه کشاورز استان و نظام صنفی کشاورزی اهواز با ارسال نامه‌ای به فرمانداری اهواز خواستار صدور مجوز برای برگزاری تحصن و تجمع در مقابل همایش جهاد نصر در سوم شهریور امسال شدند.

۶۷۹۹۷_۱۳۵

رهیاب