به گزارش “دزفول امروز” پروژه قائم در مرکز شهر دزفول با گذشت ۵ سال با سرعت ساخت پایینی مواجه است و آینده روشنی برای آن متصور نیست.

عملیات ساخت پروژه قائم با هدف اتصال خیابانهای دکترشریعتی و آیت اله طالقانی در اسفند ماه ۱۳۹۰ به دست دوایی فر شهردار سابق دزفول با عنوان بهترین طرح اجرایی بهسازی بافت فرسوده منطقه آغاز شد.

ساخت این پروژه با اهدافی چون: کاستن از بار ترافیکی خیابان امام خمینی(ره)، ایجاد مراکز تجاری و گردشگری، زیباسازی منظر شهری و نوسازی مناطق فرسوده وارد فاز عملیاتی شد.

با گذشت ۲ سال از این وعده محمدعلی دوایی فر فرمان شهرداری و تکمیل پروژه نیمه کاره قائم را به محمدرضا کرمی نژاد سپرد.

کرمی نژاد شهردار جدید دزفول در اولین نشست خبری خود در اسفندماه ۹۲ (دوسال پس از آغاز پروژه) ضمن اعلام پیشرفت ۶ درصدی پروژه قائم، اتمام آن را جزء اولویت های کاری خود عنوان کرده بود.

اولویتی که پس از گذشت ۲ سال و نیم هنوز به بهره برداری نرسیده و با رشد کندی که دارد ضرر و زیان زیادی را نیز از لحاظ مالی به شهرداری وارد می کند.

مردم از مسئولین خود انتظار دارند وعده هایی را به آنها بدهند که عملیاتی و در توان آنها باشد و بیت المال را به گونه ای هزینه کنند که بهترین بهره وری و نتیجه را در کمترین زمان ممکن در پی داشته باشد.

پروژه قائم