روایت آیت الله رضا سبط الشیخ انصاری (از نوادگان ایشان) از تعظیم آیت الله صافی گلپایگانی مرجع عالیقدر جهان تشیع به شیخ مرتضی انصاری را در ادامه بخوانید:

یکی از آقایان که در قید حیات است برایم بیان کرد که: یک وقتی در محضر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی بودیم، کتابهایی را داشتیم جابجا می کردیم، یکی از آقایان کارتنی آورد و گفت: آقا این کارتن محتوی کتابهای شیخ انصاری است، آی را کدام قسمت بگذاریم؟
کارتن را که آوردند، این مرجع عالیقدر جهان تشیع خم شد و کارتن کتابهای شیخ انصاری را بوسید و بعد گفت که فلان جا بگذارید.

۱۷-_۵۵۹a1f5571441sheikh-ansari-375x225