جلسه مجمع نمایندگان استان خوزستان روز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.