به گزارش “دزفول امروز”، شمار زیادی از زائران کشورمان خصوصا اهالی شمال خوزستان و شهرستان دزفول از طریق مرز چذابه وارد کشور عراق شده و راهپیمایی به قصد زیارت اربعین حسینی را آغاز می کنند.

تصاویری از عبور زائرین حسینی و پذیرایی موکب ها در مرز چذابه را در ادامه می بینید:

مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی
مرز چذابه اربعین حسینی