به گزارش دزفول امروز”، فرمانده انتظامی دزفول گفت:۲۳ دختر و پسر روز جمعه در یک میهمانی مختلط در یکی از باغ های این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ علی الهامی جمعه به ایرنا افزود:این افراد شامل ۱۱ دختر و ۱۲ پسر در یک میهمانی مختلط در باغی در روستای بن جعفر توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند.
وی افزود: افراد با حکم قضایی دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی شدند ضمن اینکه باغ مذکور نیز پلمب گردید.
فرمانده انتظامی دزفول با بیان اینکه در این میهمانی مشروب و یا مواد مخدر از این هنجارشکنان کشف نشده است اظهار کرد:نیروی انتظامی هوشیار است و اجازه سوء استفاده افراد هنجارشکن را در ایجاد ناامنی نخواهد داد.