دزفول امروز: خروش این روزهای مردم را دیده ای؟ از حال دل رفیقان کربلائیت خبر داری؟ درسایت ها و شبکه های مجازی جست و جو کرده ای؟
همه جا صحبت از اربعین است و کربلا. همه در تکاپوی یک جنبش میلیونی اند. زنی با کودکی در آغوش، سالخورده ای با پاهای رنجور و خسته، جانبازی با یک پای بریده، بیماری دلشکسته بر ویلچر، جوانی خسته از هیاهوی غریب شهرها… همه آمده اند.
شور حسینی در دل زائرین برپاست. عده ای داوطلبانه غذا تقسیم می کنند، عده ای زائران را به استراحتی چند دقیقه ای در موکب دعوت می کنند و عده ای دیگر مشغول شست و شوی لباس ها و کفش های زائران می شوند…
زائران از این همه لطف و محبت موکب داران شرمنده شده و اشک می ریزند. زیر لب ذکر می گویند و شکر خدا را به جا می آورند.
حسین همه را به تکاپو واداشته است. میلیون ها قلب عاشق را به کربلا کشانده تا به جهانیان ثابت کند حقیقت و عشق پیر و جوان نمی شناسد، شیعه و سنی نمی شناسد، مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد. کشیشی را دیدم از او پرسیدم شما کجا و پیاده روی اربعین کجا؟ لبخندی زد و پاسخ داد:《دینمان فرق می کند، پیامبرمان فرق می کند، حسینمان که فرق نمی کند!》
جلوه و شکوه این پیاده روی انقدر عظیم است که جهانیان را به حیرت واداشته است و رسانه های جیره خوار صهیونیستی را در سکوتی مرگبار فرود برده است. از این میان نشریه هافینگون پست امریکا سکوت را می شکند و پیاده روی اربعین را بزرگترین تجمع دینی در جهان معرفی می کند که باید در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود. این نشریه پیاده روی اربعین را مکانی برای شناخت اسلام واقعی معرفی نموده و از آن به عنوان مراسم ارزش ها یاد می کند. چرا که ارزش های اسلامی همچون نوع دوستی، فداکاری و ایثار، وحدت و برادری را به خوبی به نمایش می گذارد.
داوطلبان خدمت به زائرین بیش از ۲۰۰میلیون وعده غذایی را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می دهند که این میزان در جهان بی نظیر گزارش شده است.
اهمیت موضوع آن گاه بیشتر آشکار می شود که این پیاده روی در شرایط امنیتی بسیار نامساعد و در حالی که هر لحظه امکان انفجار وجود دارد برگزار میشود و این شدت دلدادگی و از خود گذشتگی عاشقان حسین را بیش از پیش به نمایش می گذارد.

سیده زهرا سیدی – دزفول امروز