به گزارش “دزفول امروز”، کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دزفول در اطلاعیه ای از اجرای طرح مامور تلفنی در این شهر خبر داد.

مشروح این اطلاعیه که توسط این روابط عمومی در اختیار خبرنگار دزفول امروز قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

به اطلاع می رساند، با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی اجرای طرح حضوری سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، خانوارهایی که هنگام مراجعه مامور ستاد سرشماری نفوس و مسکن در منزل حضور نداشته اند ، می توانند جهت ثبت نام در این طرح عمومی به «مامور تلفنی» این ستاد به شماره ۴۲۴۳۳۹۱-۴۲۴۳۳۹۰-۴۲۴۳۳۹۳ تماس حاصل نمایند.
یادآور می شود، طرح حضوری سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۲۵ آبان سال جاری به اتمام میرسد.

“کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دزفول”

۷۱۷۹۶۷۰۵_۷۷۸۱۵۷۲۸dbbac