به گزارش “دزفول امروز”، استاد عبدالمجید فرائی، شاعر پیشکسوت و آئینی به مناسبت فرارسیدن یوم الله  ۱۳ آبان شعری با عنوان “مرگ برآمریکا، فرهنگ انقلاب” سروده است که در ادامه متن این سروده آمده است:

مرگ بر آمریکا، فرهنگ انقلاب است
مرگ بر آمریکا، بر صورتش نقاب است
یک دولت ستمگر، که مایه عذاب است
دیدیم، بابصیرت، از بیخ و بن خراب است
ساده نباش فرزند، آگاه شو سراب است
فریاد بر سرش زن، باور بکن صواب است
مرگ بر آمریکا، عالی ترین جواب است
مرگ بر، آمریکا . مرگ بر، آمریکا
jamnewsimage08355767
 سروده “عبدالمجید فرائی – بسیج