روایت آیت الله سبط الشیخ انصاری (از نوادگان ایشان) از علامه جعفری رحمت الله علیه و ارادت ایشان به شیخ انصاری در ادامه می آید.

در مورد علامه جعفری (ره) بنده از چند نفر شنیدم که وقتی در ایام جنگ برای سرکشی و بازدید از برخی مناطق جنگی آمده بود، در سفر به دزفول سوال کرده بود: منزل شیخ کجاست؟
بالاخره منزل شیخ را که در نزدیکی مدرسه علمیه ماست نشانش دادند.
علامه پرسید: چرا در بسته است؟
گفتند: کسی نیست.
علامه جعفری درگاه در را می بوسد و حتی نقل می کنند که گفته: نمی دانید که شیخ چه کسی بوده است.

۱۶۳۲۶۳_۸۸۹sheikh-ansari-375x225