دزفول امروز: اینجا چذابه است جایی که عاشقان حقیقت و راه سرخ حسینی جذابیت عشق را با قدمهای خود بر فرش خاک، به عرش می رسانند.

گزارش تصویری خبرنگار دزفول امروز از مرز چذابه و استقبال از زائرین اربعین حسینی را در ادامه می بینید.

مسئولان و مردم دزفول در موکب دزفول پذیرای زائرین هستند.

photo_2016-11-14_12-52-09 photo_2016-11-14_12-52-11 photo_2016-11-14_12-52-13 photo_2016-11-14_12-52-17 photo_2016-11-14_12-52-19 photo_2016-11-14_12-52-21 photo_2016-11-14_12-52-26 photo_2016-11-14_12-52-27 photo_2016-11-14_12-52-29 photo_2016-11-14_12-52-33 photo_2016-11-14_12-52-49

تصاویر: نوید آبیارزاده