به گزارش “دزفول امروز”، رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از کشف ۱۸۳ قطعه کبوتر وحشی در یک مغازه خبر داد و گفت:عرضه کننده این پرندگان دستگیر شد.

فرهاد قلی نژاد روز سه شنبه به ایرنا افزود:با کسب اجازه ورود به یک مغازه عرضه و فروش پرندگان وحشی در دزفول ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست دزفول تعداد ۱۸۳ قطعه پرنده وحشی شامل کبوتر وحشی، قمری و فاخته کشف و ضبط کردند و متخلف نیز به دادگستری معرفی شد.
وی افزود: طبق ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هرگونه شکار و صید، عرضه و فروش جانوران وحشی اعم از پستانداران، پرندگان و آبزیان نیازمند اخذ مجوز لازم از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و در صورت مشاهده هرگونه عرضه و فروش غیرقانونی با متخلفین برخورد می گردد.
عرضه و فروش پرندگان وحشی که بدون مجوز قانونی شکار و صید می کنند موجب کاهش جمعیت گونه های وحشی در طبیعت می گردد.
هرگونه شکار و صید گونه ها باید با اخذ مجوزهای لازم و رعایت تعداد و نوع قابل شکار و صید باشد.

۸۲۲۹۹۴۵۴-۷۱۱۵۵۷۵۶