به گزارش “دزفول امروز”، روابط عمومی شهرداری دزفول از ادامه نهضت آسفالت خیابان و معابر شهری خبر داد.

شهردار دزفول در این باره گفت: هم اکنون کار آسفالت بلوار حضرت ولیعصر(عج) حد فاصل بلوار روستا تا بلوار ملاصدرا باند شرقی به علت پرتردد بودن و دسترسی به کمربندی شرق، به سرعت زیر نظر کارشناسان شهرداری در حال انجام است.

محمدرضا کرمی نژاد افزود: از آغاز نهضت آسفالت تاکنون بیش از یکصد و ده هزار متر مربع از سطح خیابان ها و معابر شهر زیر آسفالت رفته است و در ادامه نیز تعداد دیگری از خیابان ها زیر روکش و آسفالت خواهد رفت.

وی تصریح کرد: تاکنون خیابان اقبال لاهوری حد فاصل آفرینش تا فردوسی با طول ۶٠۵ و عرض ١٢متر، خیابان عدل حد فاصل آفرینش تا فردوسی به طول ۶٠٠متر، خیابان توحید حد فاصل آفرینش تا خیابان فردوسی ۶٠٧متر عرض ۴ ، خیابان نبوت حد فاصل آفرینش تا خیابان فردوسی۶١٠متر ، خیابان سبحانی حد فاصل فردوسی تا خیابان آفرینش به طول ۶٠٠متر، خیابان شهید آیت الله سعیدی حد فاصل خیابان آفرینش تا خیابان ۴۵ متری به طول ١٢٠٠متر، خیابان بلوار جمهوری هر دو باند از ٢٢بهمن تا میدان شهید رشید الماسی (کوتیان) به طول ۴٠٠متر ( هرباند ) + دور میدان ، خیابان سلمان فارسی حد فاصل ابوریحان تا جمهوری، خیابان مقاومت٨ حد فاصل پیام آوران تا چهل و پنج متری، خیابان مقاومت ٩ حد فاصل پیام آوران تا چهل و پنج متری، خیابان مقاومت١٠، خیابان مقاومت١١ حد فاصل پیام تا چهل و پنج متری، خیابان مقاومت٧ ، خیابان مقاومت٢٠، خیابان نواب صفوی حدفاصل شریعتی تا منتظری، خیابان ایران حد فاصل پیام تا خیابان ابوالفضل(ع)، خیابان نبوت حد فاصل بلوار حضرت ولیعصر(عج) تا نواب صفوی هر دو باند، خیابان شریعتی حد فاصل فدائیان اسلام تا چهل و پنج متری باند شمالی آسفالت و یا روکش شده اند.

شایان ذکر است در نهضت آسفالت و در صورت تصویب شورای اسلامی شهر، بیش از یک میلیون متر مربع از خیابان ها و معابر شهری در چهار فاز آسفالت خواهند شد.

dcim_001 dcim_002 dcim_003 dcim_004