به گزارش “دزفول امروز”، روابط عمومی شهرداری دزفول از ادامه عملیات احداث پروژه کمربندی غرب خبر داد.

شهردار دزفول در این خصوص گفت: با توجه به افزایش روزافزون خودروها و گسترده تر شدن دزفول و تزریق خودرو به این شهر، رفت و آمد خودروها به ویژه در جاده های مهم مشکلات ترافیکی را ایجاد خواهد کرد از این رو در راستای تسهیل رفت و آمد در غرب شهر، حد فاصل پل غدیر (پنجم) تا مهرشهر و در انتها جاده دزفول به اندیمشک، پروژه ساخت کمربندی غرب قریب به دو سال است آغاز شده است.

محمدرضا کرمی نژاد افزود: این پروژه که در نقشه جامع شهری پیش بینی شده، چندین سال بدون هیچ گونه عملیاتی به حال خود رها شده بود که دو سال پیش با مصالحه با بعضی از مالکین زمینهایی که در مسیر این جاده قرار داشتند، کار احداث آن آغاز شد.

وی اظهار کرد: با حل مشکل یکی از اراضی موجود در مسیر کمربندی غرب عملیات احداث این جاده توسط شهرداری دزفول از سرگرفته شد.

شهردار دزفول ادامه داد: با حل و فصل این مشکل که با همکاری دادستان دزفول انجام شد، ۱۱هزار مترمربع از زمین های این پروژه، تملک شد و هم اکنون پروژه کمربندی غرب حد فاصل پل غدیر (پنجم) تا کوی مهرشهر مجدداً شروع شده و کار تسطیح، خاکبرداری و خاکریزی اراضی در مسیر این کمربندی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ساماندهی ترافیک و همچنین رفع گره های ترافیکی یکی از اولویت های شهرداری دزفول در سال ۱۳۹۵ است، از این رو برای سال جاری اجرای چندین طرح و پروژه مهم جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

img_0001 img_0002 img_0003 img_0004 img_0005