به گزارش “دزفول امروز”، امروز در سالروز رحلت جانگداز پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و شهادت مظلومانه ی امام حسن مجتبی علیه السلام خیابانهای دزفول فرش قدمهای عزادارانی بود که همنوا با اباعبدالله و زینب کبری سلام الله علیهما دسته جات سوگواری برپا کرده بودند.

محبان آل الله آمده بودند تا مزد عزاداری دو ماهه ی خود را از جد شریف امام حسینشان بگیرند و آن را توشه ی آخرت خود کنند.

مداحان اهل بیت عصمت و طهارت هم با خواندن مراثی در مدح صاحبان این روز، اسباب سوگواری و عرض ارادت عزاداران را فراهم می کردند.

برخی هیئات با حمل تابوتی تیرخورده به تشییع جنازه ی نمادین امام حسن مجتبی علیه السلام پرداختند.

مقصد همه ی هیئات حرم مطهر حضرت محمد بن موسی الکاظم – سبزقبا برادر امام رضا علیهم السلام بود.

سری اول گزارش تصویری خبرنگار دزفول امروز از عشق و دلدادگی مردمان دیار فقاهت و فقاهت در سوگ رسول الله و سبط اکبرش را در ادامه می بینید:

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b6%db%b3%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b0%db%b2%db%b7%db%b3%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b0%db%b3%db%b0%db%b0%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b0%db%b3%db%b3%db%b0%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b0%db%b4%db%b2%db%b1%db%b3 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b0%db%b4%db%b8%db%b1%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b0%db%b4%db%b9%db%b2%db%b5 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b0%db%b3%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b0%db%b5%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b1%db%b1%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b1