فساد حاکمان در اوج قدرت منجر به آغاز زوال حکومت ها می شود

یک جمله از معلم تاریخم در دوران راهنمایی خاطرم مانده که میگفت: آلوده شدن پادشاهان به عیاشی و خوشگذرانی در اوج قدرت منجر به شروع زوال حکومت پادشاهی می شود. و این موضوع چیزی است که برای پادشاهان ایران اتفاق افتاده است.

و من هرچه به اطرافم در حکومت های جهان می نگرم به جز تایید این حرف هیچ چیز نمی بینم. ما در اطراف خود حکومت های زیادی داشتیم و داریم که اوضاع سیاسی آنها منقلب شده است یا در حال انقلاب است. عراق، مصر، لیبی، تونس، بحرین، یمن، عربستان و … همین ها برای مقدمه کافی است که بدانیم آن چیزی که جهت انحراف افکار عمومی به عمد نامش را بهار عربی گذاشتند چیزی نبود جز خشم طبقه عامه مردم از فساد حاکمان. فسادی که سر منشاء آن دنیا طلبی و دوری از ارزش های معنوی و الهی است. غرق در شهوات دنیایی انسان را از یاد خدا و حال و روز نیازمندان غافل می کند.

آنچیزی که مبرهن است قدرت، ثروت تکبر و فساد در پی دارد مگر اینکه صاحب حکومت شخصی بسیار زاهد و خود ساخته باشد. همانگونه که وجود نازنین حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام بودند.

و به قطع باید دانست که دوری حاکمان از دنیازدگی و اشرافیت ضامن بقای حکومت است.

حلقه مفقوده حکومت های غربی

و این مضوع “دوری از دنیا” حلقه مفقوده حکومت های غربی است. جریان وال استریت یک نمونه بارز انقلاب و اعتراض مردمی نسبت به جریان ثروت اندوز است. جریانی که حکومت ها را مدیریت می کند. این جریان اگرچه خودش را به عنوان رئیس جمهور کشورهای قدرتمند نشان نمی دهد اما به قدری در دستگاه های حکومتی رسوخ و نفوذ کرده گویی که رئیس جمهورها مطیع دستورات و فرامین او هستند.

این جریان صاحب بانک های بزرگ اروپا و آمریکا و کارتل های قدرتمند نفتی و اقتصادی جهان است. کارتل هایی که همه ثروت و اقتصاد دنیا را در راستای منافع صاحبان آن می بلعد.

بانک ها عامل اصلی رکود جهانی

به طور مثال بانک ها: اعطای تسهیلات بلند مدت بانکی و دریافت سودهای کلان و بهره های بالا از مردم فقیر اوضاع اروپا و آمریکا را دچار بحران کرده است. مکیدن ثروت مردم در بانک ها باعث خالی شدن جیب مردم شده است که نتیجه اش یک رکود جهانی است.

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نشان دهنده بیداری مردم انگلیس است. آنها فهمیده اند آنچیزی که نام اتحادیه اروپا بر آن اطلاق شده است چیزی نیست جز منافع عده ای سرمایه دار فوق کلان اقتصادی که ثروت مردم اروپا را در قالب بانک و کارتل های بزرگ اقتصادی می مکند. که تنها راهکار خلاصی از مصوبات الزمام آور این غول های اقتصادی خروج از سلطه و یوغ آنهاست.

خروج از اتحادیه اروپا باعث می شود که مردم انگلیس به صورت مستقل برای اقتصاد خود تصمیم گیری بکنند. اگرچه تا مادامی که سیستم بانکداری ربوی در خون و گوشت و رگ های اقتصاد انگلیس ریشه دوانده است شکوفایی اقتصادی حاصل نمی شود. به هر صورت انگلیسی که به عنوان یکی از باسابقه ترین استعمارگران است امروزه از اتحادیه اروپا خارج شد تا شروعی برای بیداری دیگر ملت های اروپا باشد. به زودی اتحادیه اروپا از هم خواهد گسیخت و به طور کلی فرو خواهد پاشید. که یقینا پس از آن نوبت به آمریکا خواهد رسید. این مقدمه یک انقلاب بزرگ است.


پانوشت:

    1. سیاست های آلمان و خطر فروپاشی اتحادیه اروپا

 

    1. اتحادیه اروپا و حوزه یورو در مرز فروپاشی

 

    1. هشدار رئیس پارلمان اروپا

 

    1. لندن می تواند موجب فروپاشی اتحادیه اروپا شود.

 

    1. آیا فروپاشی اروپا کلید خورده است؟

 

 


وبلاگ خورشید عالم تاب – نویسنده:مجید فضیلت