به گزارش “دزفول امروز”، در پی گشت مأمورین نیروی انتظامی دزفول دو نفر متخلف دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردید.

روابط عمومی اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن بیان خبر فوق گفت: طی این دستگیری ۱۴۷ قطعه لاشه ی پرندگان وحشی شکار شده از جمله کبوتر وحشی و گنجشک کشف و ضبط شد.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول نیز ضمن تشکر و قدردانی از اقدام مأمورین نیروی انتظامی پاسگاه انتظامی شهر حمزه در این خصوص ابراز داشت: همکاری نیروی انتظامی در دستگیری و کشف تخلفات زیست محیطی قابل تقدیر و موجب حفاظت بیشتر از زیستگاه ها و گونه های جانوری می گردد.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی حوزه ی شهرستان دزفول و کمبود مأمورین اجرایی، حفاظت محیط زیست نیازمند همکاری همه ی مردم و ارگان ها می باشد.

شایان ذکر است هر گونه شکار و صید گونه های جانوری وحشی، نگهداری، خرید، فروش و انتقال آنها نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول است.

شکار بی رویه ی حیوانات علاوه بر اینکه نسل آنها را معرض خطر کاهش و حتی انقراض قرار می دهد، به چرخه ی زیست محیطی نیز آسیب وارد می کند.