به گزارش “دزفول امروز”، چهار پروژه ی درمانی با صرف هزینه ی شش میلیارد و ششصد میلیون تومان در شهرستان دزفول افتتاح و به بهره برداری می رسد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرستان دزفول ضمن بیان خبر فوق اظهار داشت: پروژه های درمانی ذکر شده به مناسبت هفته ی سلامت در این شهرستان افتتاح می شوند.

این روابط عمومی پروژه های درمانی آماده ی بهره برداری در سطح شهرستان دزفول را به شرح زیر ابراز نمود.

افتتاح
افتتاح

مرکز تصویر برداری به روش تشدید مغناطیس موسوم به «ام آر آی» کوثر دزفول با اعتبار پنج میلیارد تومان

افتتاح

افتتاح

هفت تخت بخش مراقبت های ویژه ی موسوم به «آی سی یو  تری» بیمارستان بزرگ دزفول با هزینه ی هشتصد میلیون تومان

افتتاح

پایگاه فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵شهر صفی آباد دزفول با اعتبار چهارصد میلیون تومان

پایگاه فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵شهر امام خمینی (ره) دزفول با صرف هزینه ی چهارصد میلیون تومان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرستان دزفول زمان آیین افتتاحیه ی پروژه های درمانی فوق الذکر را جمعه هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اعلام نمود.

شهرستان دزفول مقصد بسیاری از اهالی شهرستان های شمال استان خوزستان و نیز شهرهای جنوبی استان های ایلام و لرستان به منظور درمان بیماران می باشد.