به گزارش “دزفول امروز”، کمیته ی اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان دزفول از رد صلاحیت دو عضو فعلی شورای شهر دزفول خبر داد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ی شهرستان دزفول در این خصوص توضیح داد: از مجموع  ۱۸۳ نامزدی که در شهر دزفول برای تصاحب کرسی شورای اسلامی این شهر نام نویسی کردند ۱۴۶ نفر تایید صلاحیت شدند.

امیر عیسی زاده ابراز داشت: صلاحیت ۲۸ نفر از این افراد پس از بررسی در هیات های اجرایی و نظارت رد شده و ۹ نفر نیز از نامزد شدن در انتخابات شورای شهر انصراف دادند.

وی در ادامه بیان داشت: از مجموع شش نفر عضو فعلی شورای اسلامی شهر دزفول که برای انتخابات نام نویسی کردند، صلاحیت دو نفر مورد تایید قرار نگرفت.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان دزفول اظهار داشت: در شهر صفی آباد نیز ۱۶ نفر برای نامزدی شورای شهر ثبت نام کردند که یک نفر از آنها رد صلاحیت گردید.

عیسی زاده اذعان نمود: در شهر اقماری میانرود نیز مجموعا ۱۳ نفر مبادرت به نام نویسی کردند که چهار نفر از این تعداد رد صلاحیت شد.

وی گفت: در شهر چغامیش نیز ۲۱ نفر داوطلب شدند که شش نفر از آنها رد صلاحیت شدند و در شهر حمزه نیز ۲۰ نفر ثبت نام کردند که صلاحیت ۱۰ نفر از آنها مورد تایید قرار گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول بیان کرد: در شهر سالند نیز ۲۴ نفر ثبت نام کردند که ۱۱ نفر رد صلاحیت گردیدند. همچنین در شهر شمس آباد ۳۰ نفر ثبت نام کردند که ۱۴ نفر تایید شدند.

عیسی زاده اظهار کرد: در شهر امام ۱۷ نفر ثبت نام کردند که سه نفر از آنها رد صلاحیت شدند. در شهر سیاه منصور نیز ۲۱ نفر ثبت نام کردند که صلاحیت ۹ نفر از آنها رد شد.

شایان ذکر است از امروز به مدت سه روز حق اعتراض برای این افراد در استانداری خوزستان محفوظ است.رد صلاحیت