به گزارش “دزفول امروز“، روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه ی شمال استان خوزستان از پایان عقد قرارداد آب محصولات زمستانه و بهاره ی این شبکه ی آبیاری توام با افزایش سطح زیر کشت خبر داد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه ی شمال خوزستان در این خصوص ابراز داشت: در فصل زراعی گذشته قریب به ۵۹ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری فوق به زیر کشت انواع محصولات زمستانه و بهاره رفت.

“محمد اسلامی” توضیح داد: این میزان زمین های زیر کشت تحت پوشش نسبت به سال گذشته نشان دهنده ی افزایش بیش از ۴۶۷۵ هکتاری می باشد.

وی عمده ی افزایش را مربوط به کشت چغندر قند دانست و تشریح کرد: افزون بر پنج هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشت شده به این محصول استراتژیک اختصاص داشته است.

به گفته ی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه ی آبیاری ناحیه ی شمال خوزستان هر ساله در فصل های زمستان و بهار بیش از ۳۰ محصول مختلف در شبکه های آبیاری شمال استان تولید می شود.

اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: عمده ترین این تولیدت کشاورزی را گندم، محصولات گلخانه ای، پیاز، سیب زمینی، کاهو و سبزیجات برگی تشکیل می دهند.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه ی شمال استان خوزستان مدیریت شبکه ی آبیاری دز و نیز شبکه های آبیاری حوزه ی کرخه ی شمالی را بر عهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.

شبکه های آبیاری این ناحیه با داشتن بیش از یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر کانال و زهکش نقش مهمی را در اقتصاد و کشاورزی شمال استان خوزستان ایفا می کند.

شهرستان دزفول دارای آب مناسب، زمین و خاک مستعد و کشاورزان توانمند می باشد که در صورت استقرار کارخانه های تولیدی محصولات تبدیلی کنار این مزارع می تواند قطب تولید محصولات و فرآورده های جانبی کشاورزی کشور باشد و تاثیر زیادی بر افزایش صادرات و ارز آوری کشور بگذارد.

افزایش