به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، رضا رمضان‌نژاد قادی فعال دانشجویی و دبیر سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، طی یادداشتی به موضوع اهمیت و لزوم تبیین نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی پیرامون شناخت بدون واسطه اسلام راستین پرداخته و بازگشت غیرمغرضانه به این نامه و بسط گفتمان اسلام ناب محمدی را تنها راه چاره برای مقابله با قرائت افراط گرایانه از اسلام دانسته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« در خبرها آمده بود که مسلمانان لیبرال برلین به همت بانوی ترک تبار، سیران آتش، مسجدی به نام « ابن رشد گوته» را در برلین تاسیس کرده اند تا در آن با اسلامگرایی افراطی مقابله کرده! و نماز مشترک زنان و مردان به امامت یک زن به جای آورند. این بانو خود نیز معترف است که در سایر مساجد، قرائت آنان از اسلام را نمی‌پذیرند و لذا این مکان را احتمالا برای استقلال در قرائت از اسلام تاسیس کرده اند.

در پاسخ باید گفت؛ گزاره اشتباهی که مبدعان طرح فوق بدان بی توجه هستند آنست که مشکل تروریسم و افراطی‌گری اسلامی در غرب با لیبرال شدن اسلام حل نخواهد شد. به زبان دیگر، دو سوی اصلاح طلبی اسلامی، افراطی گری اسلامی و لیبرالیسم اسلامی، امکان ارائه نسخه‌ای درست برای مشتاقان دین را نخواهند داشت.

اگرچه می‌توان یکی از دلایل گرایش مسلمانان اروپایی به گروه‌های تروریستی را در شرایط نامناسب زندگی مسلمانان در کشورهای غربی و نگاه بعضا تحقیر آمیز به شهروندان مسلمانان اروپایی جستجو کرد، اما سوال اینجاست که دلیل گرایش تازه مسلمانان اروپایی و حتی دختران اروپایی تازه مسلمان شده به داعش و گروه‌های تروریستی چیست؟ این تازه مسلمانان که لزوما چنان شرایط نابهنجاری را تجربه نکرده اند و بعضا از شهروندان درجه یک اروپایی نیز هستند!؟

از سوی دیگر، میزان موفقیت قرائت لیبرال از اسلام در پاسخ به مطالبه گران دین و معنویت در غرب چقدر بوده است؟ و آیا اساسا می‌توان اقدامات اجتماعی این‌چنینی را عرضه دین تعریف نمود؟ در پاسخ می‌توان گفت که امروزه مطالبه حقیقت و معنویت در غرب بدون پاسخ مانده است. ادیان دیگر رمق چندانی برای جلب مخاطبان تازه ندارند. و این صرفا دین مبین اسلام است که چنین امکانی را برای جوامع غربی فراهم آورده است.

در چنین شرایطی که عرصه برای تبلیغ اسلام فراهم آمده است، متاسفانه دست برتر اسلام سلفی و وهابی با تبلیغات گسترده و حضور پرطمطراق در اروپا موجب شده تا اولین مرجع در خصوص شناخت اسلام، این نمایندگان دروغین اسلام باشند. از سوی دیگر، قرائت‌های اصلاح گرایانه و بشدت خنثی از اسلام توسط لیبرالیستها نیز سعی در مقابله با جریان اول دارد. البته آشکار است که آنچه توسط خانم سیران آتش بعنوان اسلام جایگزین ارائه می‌شود، شیری است بی یال و دم و اشکم!

حال سیاستمداران اروپایی از یک سو با اشتیاق جوانان برای خداجویی و بازگشت به فطرت مواجه هستند و از یک سو جوامع تحت مدیریت خود را درگیر دو قرائت آشفته از اسلام می بینند که یکی درگیر افراط است و دیگری درگیر تفریط!

در نقد انتخاب اسلام لیبرال در مقابله با اسلامگرایی افراطی باید گفت که لیبرالیسم اسلامی دچار ضعف معنوی و فکری اساسی است. اسلام لیبرالی نه ریشه در تاریخ اسلام دارد تا بتواند برای خود الگویی از گذشته معرفی نماید. نه توانسته مشکلات و تناقضات خود با ارزشهای غربی را حل کند تا در پس آن برای درماندگان بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی، نسخه‌ای موثر بپیچد. نه در گره زدن تعالیم فقهی با دولتهای سکولار غربی

توفیقی آنچنانی داشته و نه حتی در ارائه دینی روحانی و عرفانی به شیفتگان غربی موفق بوده است.

در یک کلام، اشتباه سالکان طریق اسلام لیبرال را باید در اشتغال آنان در صرف تعریف رابطه اسلام با غرب و ارزشهای غربی دانست، و نه کوشش در جهت شکوفایی افکار مخاطبان و خداجویی و بازگشت به فطرت انسانی. از این جهت لیبرالیسم اسلامی حتی نتوانسته به اندازه اسلامی گرایی افراطی و گفتمان تروریستهای داعشی، شاخصه‌های معنوی و عرفانی از یک دین الهی را به مخاطب عرضه نماید و همینجاست که اهمیت و لزوم تبیین مداوم هدف ها نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی در خصوص شناخت بدون واسطه اسلام راستین، معنی پیدا می‌کند.

با نگاهی به نامه ایشان می‌توان دریافت که اسلامی می‌تواند پاسخگوی نیاز فطری جوانان غربی باشد که نه مسلح به تیغ افراط باشد و نه سربریده تیغ تفریط! چنین اسلامی، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانهی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان را نمی‌پذیرد. تفکر اسلام ناب محمدی، قطعا در حاشیه و انفعال قرار نداشته و برای اصلاح وضعیت اجتماعی مسلمانان در اروپا و آمریکا برنامه های بنیادین دارد.

چنین اسلامی را صد البته باید از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن به مخاطبان شناساند ونه به همت تربیت شدگان غرب مانند خانم آتش! اسلام ناب لزوما باید بتواند آموزههای انسانی و اخلاقی ورای از مرز بندی های جغرافیایی ارائه نموده و همزیستی فرهنگی و تمدنی در پناه احترام به ارزشهای اخلاقی و کرامت انسانی را عرضه نماید. اسلام راستین از نقد و گفتگو نمی هراسد و پیشاپیش دستان خویش را به نشانه شکست در برابر ارزشهای غربی بالا نخواهد برد! هرچند به نظر می‌رسد فعالیتهای نمایش گونه برخی مدعیان اسلام در اروپا، بیشتر جنبه تفنن داشته و با اهدافی دنیوی برنامه ریزی شده اند، اما خطاب این یادداشت به سیاستمداران کشورهای اروپایی است که اگر

بطور جد به فکر ارائه قرائت درستی از اسلام در تقابل با قرائت افراط گرایانه از اسلام هستند، بازگشت غیرمغرضانه به نامه مقام معظم رهبری و بسط گفتمان اسلام ناب محمدی، تنها راه چاره خواهد بود.»منبع:خبرگزاری فارس