وزیر صنعت با اشاره به اینکه ایران می تواند مرکزی برای مبادلات تجاری ویتنام در منطقه محسوب شود، گفت: لغو روادید بین دو کشور را به عنوان خروجی کمیسیون مشترک به وزارت امور خارجه پیشنهاد می کنم.خبرگزاری صدا و سیما