در اینفوگرافیک زیر مقایسه پدیده گرد و غبار در شهر اهواز از سال آبی ۸۵-۸۴ تا بهمن ۹۵ را می‌بینید.

اینفوگرافیک/ وضعیت گردوغبار در اهواز طی یک دهه گذشته

صراط