رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: بانک های دولتی تصمیم گرفته اند متناسب با شرایط اقتصادی کشور به تدریج نرخ سپرده های خود را کاهش دهند.خبرگزاری صدا و سیما