رئیس کل دیوان محاسبات کشور اجرای بودجه ریزی عملیاتی را تخصصی و پیچیده خواند و گفت: در برخی کشورها تا ۳۰ سال طول می کشد که این سیستم پیاده شود.خبرگزاری صدا و سیما