به گزارش “دزفول امروز“، شهر سالند (سردشت) از توابع شمالی شهرستان دزفول امروز شنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۶ دچار زلزله گردید.

پایگاه اطلاع رسانی مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گزارش اولیه ی خود خبر این زلزله را ثبت و تایید کرد.

بزرگی زمین لرزه ی فوق الذکر سه و سه دهم ریشتر و از نوع بزرگی ام. ان در عمق ۱۳ کیلومتری سطح زمین ثبت گردید.

این زمین لرزه در ساعت ۱۸ و پنجاه و دو دقیقه و ۱۶ ثانیه ی عصر امروز به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است.

مرکز وقوع زلزله در فاصله ی ۱۰ کیلومتری شهر سالند، ۲۴ کیلومتری شهر لالی و ۳۰ کیلومتری شهر گتوند اطلاع داده شد.

همچنین موقعیت رومرکز زلزله ۳۲ درجه و پنجاه دقیقه ی شمالی و ۴۸ درجه و نود و چهار دقیقه ی شرقی می باشد.

موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ادامه ی خبر خود عدم قطعیت مکانی ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۳.۳۳+/-  کیلومتر  در جهت شرقی – غربی را گزارش داد.

خبر در حال تکمیل و بروزرسانی

زلزله