به گزارش “دزفول امروز“، نشست پویش جوانان انقلابی با حضور نماینده ی مردم شریف دزفول در دوره ی پنجم در سالن همایش کتابخانه ی علامه مخبر دزفولی برگزار شد.

دکتر مهدی رضا درویش زاده در این نشست، سخنان خود را بر محوریت «براندازی خاموش» با این مقدمه آغاز کرد: جیسون رضائیان جاسوس آمریکایی که سال گذشته در ازای بازگرداندن مقداری از پول های بلوکه شده ی ایران توسط آمریکا، آزاد شد، در اعترافاتش بیان کرد: «برنامه ی ما این بود پس از جریانات سال ۸۸ به گونه ای عمل کنیم که مادران شهدا با عکس فرزندان شهیدشان علیه نظام قیام کنند».

استاد دانشگاه تهران ابراز داشت: زمانی این اتفاق می افتد که مسئولین ما به فساد اخلاقی و اقتصادی مشهور شوند یعنی مردم به نتیجه ای برسند که مسئولین فاسد هستند.

وی افزود: فساد در کشور یک سیستم دینامیکی با رشد نمائی است بدان معنا که دائما در حال رشد است و باید جلوی آن ایستاد.

نماینده اسبق مردم دزفول عنوان کرد: برخی به دنبال این هستند که نقدینگی را به سمت واردات ببرند که عمده ی آن قاچاق است.

درویش زاده گفت: تصور نشود مبارزه با فساد چیز آسانی است چرا که اقتصاد کشور دست نیروهای مومن به انقلاب نیست بلکه وابسته به باندهای فاسد است و مبارزه با آنها آسان نیست .

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: این باندهای فاسد در دسته بندی مثلثی از سه ضلع قرار می گیرند که قاعده ی مثلث سرمایه داران حرامخوار هستند و ضلع دوم سیاسیون خسته، آلوده و فاسد هستند که از انقلاب پشیمان شده اندو ضلع سوم رسانه های آلوده هستند که اگر کسی بخواهد مقابل آنها به ایستد، او را حذف فیزیکی می کنند.

وی تشریح کرد: رهبر انقلاب خواستار مطالبه گری دانشجویان شدند، درحالی که ایشان شخص اول مملکت هستند از که مطالبه داشته باشند؟ ماحصل صحبت ایشان این است که مسئولین گوش شنوایی برای عمل به فرمایشات ایشان ندارند.

نماینده ی پیشین مردم دزفول اذعان داشت: اگر ما سرباز این انقلاب هستیم و خواهان پاسداری خون شهدا، باید اقتصاد سالم را زیر پرچم رهبری مطالبه کنیم.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: ما در حوزه ی شهری خود در مورد ناکار آمدی و فساد اقتصادی باید مطالبه گر باشیم. اگر از پتانسیل همین شهر در زمینه ی اقتصادی استفاده کنیم یک جوان بیکار نیز نخواهیم داشت.

درویش زاده با اشاره به این نکته که شاید حضور در این مراسم شائبه ی قصد شرکت در انتخابات آتی را بوجود آورد بیان داشت: تصمیم نامزدی در هیچ انتخاباتی را ندارم.

فساد