به گزارش “دزفول امروز”، نماینده ی مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی پرچمدار مطالبات نمایندگان خوزستان خواهد بود.

روابط عمومی دفتر نماینده ی مردم شریف شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: عباس پاپی زاده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس انتخاب شد.

بنا بر این گزارش ساعتی قبل اعضای مجمع نمایندگان خوزستان در محل مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و پس از نامزد شدن چند نماینده، از طریق رای گیری پاپی زاده نماینده ی مردم شهرستان دزفول را بعنوان رئیس این مجمع مشخص کردند.

به این ترتیب پاپی زاده جایگزین مجید ناصری نژاد نماینده ی مردم شهرستان شادگان در مجلس شورای اسلامی و رییس قبلی مجمع نمایندگان استان خوزستان می شود.

طبق رویه ی همیشگی رییس مجمع نمایندگان با رای مستقیم نمایندگان استان در مجلس انتخاب می شود.

بدون شک می توان با استفاده از ظرفیت ذکر شده و با همگرایی و هم افزایی نمایندگان خوزستان، مشکلات مردم این استان مظلوم را مطالبه کرد و از امروز پاپی زاده پرچمدار این حرکت است.

نماینده