۷۳ اثر از شرکت کنندگان در جشنواره عکس ملی معدن به بخش مسابقه راه یافت.خبرگزاری صدا و سیما