صادرات گیاهان زینتی زیربخش سرتعرفه‌ی شماره ۰۶۰۳ بدون نیاز به دریافت مجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.خبرگزاری صدا و سیما