آموزش فوتبال ایران سخت‌تر از انرژی هسته‌ای؟/ وقتی انحصار و بی‌سوادی حاکم استمشرق