شهید مدافع حرم سردار جان محمد علیپور امروز ۳۱مرداد وفردا ۱شهریور استقبال، وداع و تشییع و تدفین خواهد شد.

به گزارش رهیاب، شهید مدافع حرم سردار جان محمد علیپور امروز ۳۱مرداد  وفردا ۱شهریور  استقبال، وداع و تشییع و تدفین خواهد شد.

جانمحمد علی پورمنبع: رهیاب