اعضای هیات رئیسه کمیسیون صادرات اتاق ایران انتخاب شدند.خبرگزاری صدا و سیما